Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Beginning Consonant Sound of Gg

 

 

     Trong tiếng Anh, chữ 'g' được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau để biểu diễn hai âm vị riêng biệt, thường được gọi là âm 'g' cứng và âm 'g' mềm. Âm thanh của một âm 'g' cứng (thường đi trước các nguyên âm a, o, u), âm thanh của âm 'g' cứng phiên âm là /g/ như: guita, goat..; Trong khi âm thanh của một âm 'g' mềm (thường là đứng trước các nguyên âm như: i, e và âm y).Trong tiếng Anh, âm thanh của âm 'g' mềm phiên âm là /dʒ/ như: Genesis, giraffe...

Cách chơi: Đầu tiên các em nhấn vào nút Play để bắt đầu trò chơi. Bước tiếp theo các em lắng nghe âm phát ra là của chữ cái nào, Click chuột vào chữ cái đó rồi rê chữ cái đó đến vị trí của từ còn trống.

 

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới có thể xem phần này!