Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Practice Short Vowel 'a'

 

 

Trước khi chơi, các em tập rèn luyện phát của nguyên âm ngắn 'a' nhé! 

- Chữ A thường được phát âm /æ/, cách đọc là 'aaaee', phát âm từ a sang e

Ví dụ:   ham,        clap,       ant,        bag,       bat

           /hæm/,    /klæp/,    /ænt/,     /bæg/,    /bæt/

Chữ A được phát âm //, cách đọc là 'ây' khi nó đứng trước be, ce, ke, me, pe, te, se, ze 

Ví dụ:  babe,   face,   cake,   name,  tape,   date,   chase,   gaze

          /bb/,  /fs/,  /kk/,  /nm/,  /tp/,  /dt/,   /tʃs/,   /gz/

 

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới có thể xem phần này!