Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Long 'u' silent 'e', Vowel digraphs, Sentence

 

 

     Nguyên âm ghép là sự kết hợp hai nguyên âm đơn để tạo ra một âm thanh đơn lẻ như trong các từ blue, clue,...Trò chơi này giúp các em luyện nghe những từ có âm ghép từ hai nguyên âm đơn đó là nguyên âm 'u' và nguyên âm 'e' đứng ở cuối từ và những từ có hai nguyên âm 'o' như stool, school.. . Đây là trò chơi cho phép giáo viên xem lại chính tả cho các từ trong câu. Nghe câu, sau đó kéo và thả các từ chính xác để hoàn thành. Nếu thành công, con khỉ sẽ có một quả chuối. Những câu này cũng đã được thực hiện để bao gồm các từ với một loạt các phụ âm - hỗn hợp phụ âm, hình ảnh và phụ âm đơn.

 

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới có thể xem phần này!