Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Short 'i' Sentence

 

 

     Thực hành các câu với chữ 'i' ngắn trong các từ như big, pig, ship,..vv. và nhiều hơn nữa trong các câu này. Nghe câu, sau đó kéo và thả các từ chính xác để hoàn thành. Nếu thành công, con khỉ sẽ có một quả chuối. Những câu này cũng đã được thực hiện để bao gồm các từ với một loạt các phụ âm - hỗn hợp phụ âm, hình ảnh và phụ âm đơn.

 

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới có thể xem phần này!