Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Shapes Vocabulary-Memory Game

 

 

     Đây là game tương tác nhằm giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng nghe và ghi nhớ nghĩa của từ thông qua âm thanh tương ứng với hình ảnh. 

 

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới có thể xem phần này!