Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

I can

 

 

     Game I have to  i can là một game luyện phản xạ nghe, các em cần tập trung để có thể chọn đáp án cho phù hợp. Nhớ là click chuột thật nhanh vào đáp án nhé!

 

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới có thể xem phần này!