Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Vocabulary

 

Các em hãy click chuột vào hình ảnh để nghe cách đọc của từ

 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /rug/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Tấm thảm
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /bed/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Cái giường
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'kʌpbəd/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Cái tủ
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /ʃelf/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Giá sách
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'pilou/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Cái gối
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'blæɳkit/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Mền, chăn
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /bin/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Thùng
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /fig/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Quả sung
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /tin/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Hộp thiếc
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /ʃu:/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Đôi giày
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'tedi/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Gấu bông
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /buk/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Quyển sách
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'ti:ʃə:t/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Áo thun
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /bɔ:l/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Quả banh
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /bæg/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Cặp đi học
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /i'levn/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Mười một
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /twelv/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Mười hai
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'θə:'ti:n/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Mười ba
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'fɔ:'ti:n/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Mười bốn
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'fif'ti:n/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Mười lăm
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'siks'ti:n/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Mười sáu
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'sevn'ti:n/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Mười bảy
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'ei'ti:/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Mười tám
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'nain'ti:n/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Mười chín
 • /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  /'twenti/
  /templates/frontend/default/images/fail.mp3
  Hai mươi