Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Days of the week

(Các ngày trong tuần)

 

      Một tuần thì có mấy ngày các em? Có 7 ngày phải không nào?

Chúng ta liệt kê ra thử nhé!

       (thứ 2)               (thứ 3)               (thứ 4)             (thứ 5)               (thứ 6)               (thứ 7)            (Chủ nhật)

      Vậy là chúng ta đã biết tất cả các ngày trong tuần rồi nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau hát bài Days of the week thôi nào!

 
Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Days of the week

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,

Saturday, Sunday, 7 days a week

Saturday, Sunday, 7 days a week

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,

Saturday, Sunday, 7 days a week

Saturday, Sunday, 7 days a week

What comes after Monday? It's Tuesday, it's Tuesday.

What comes after Monday? It's Tuesday, it's Tuesday.

What comes after Tuesday? It's Wednesday, it's Wednesday.

What comes after Tuesday? It's Wednesday, it's Wednesday.

What comes after Wednesday? It's Thursday, it's Thursday.

What comes after Wednesday? It's Thursday, it's Thursday.

What comes after Thursday? It's Friday, it's Friday.

What comes after Thursday? It's Friday, it's Friday.

Then comes the weekend, It's Saturday and Sunday.

Then comes the weekend, It's Saturday and Sunday.

Then comes the weekend, The weekend's so much fun!

Then comes the weekend, The weekend's so much fun!

Then comes the weekend, It's Saturday and Sunday.

Then comes the weekend, It's Saturday and Sunday.

Then comes the weekend, The weekend's so much fun!

Then comes the weekend, The weekend's so much fun!

There's Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday and Friday and Saturday and Sunday.

There's Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday and Friday and Saturday and Sunday.