Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Five little ducks

(năm chú vịt con)

 

      Trong bài hát Five little ducks, các em sẽ gặp một số cụm từ mới sau:

little duck (Vịt con)=duckling

went out: đi ra ngoài

over the hill: vượt qua đồi

came back: quay trở về

      Bây giờ các em hãy nghe bài hát Five little ducks và cùng hát nhé

 
Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Five little ducks

Five little ducks went out one day

Five little ducks went out one day

Over the hills and far away

Over the hills and far away

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

But only four little ducks came back

But only four little ducks came back

Four little ducks went out one day

Four little ducks went out one day

Over the hills and far away

Over the hills and far away

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

But only three little ducks came back

But only three little ducks came back

Three little ducks went out one day

Three little ducks went out one day

Over the hills and far away

Over the hills and far away

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

But only two little ducks came back

But only two little ducks came back

Two little ducks went out one day

Two little ducks went out one day

Over the hills and far away

Over the hills and far away

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

But only one little duck came back

But only one little duck came back

One little duck went out one day

One little duck went out one day

Over the hills and far away

Over the hills and far away

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

But none of those little ducks came back

But none of those little ducks came back

Mother duck she went out one day

Mother duck she went out one day

Over the hills and far away

Over the hills and far away

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

Mother duck said “ Quack quack quack quack”

And all of those little ducks came back

And all of those little ducks came back