Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Hello, how are you ?

(Chào bạn, bạn khỏe không ?)

 

      Trong bài hát này chúng ta sẽ gặp mẫu câu How are you? (bạn có khỏe không) dùng để hỏi về sức khỏe của

một ai đó.

      Các em sẽ chọn một trong những câu sau để trả lời cho câu hỏi trên nhé    

       I'm fine (tôi khỏe)

                 I'm okay (tôi ổn)

      I'm happy (tôi hạnh phúc) 

                 I'm wonderful today (hôm nay là một ngày tuyệt vời)

     I'm tired (tôi mệt mỏi)

                 I'm bored (tôi chán nản) 

     I'm angry (tôi tức giận)

                I'm very sad today (hôm nay là một ngày thật buồn)

     I'm very well today (hôm nay là một ngày rất tốt)

      Nào bây giờ chúng ta cùng nhau hát bài Hello, how are you thôi !!!

 
Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Hello, how are you ?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

I'm great!

I'm great!

I'm fine!

I'm fine!

I'm okay!

I'm okay!

I'm happy!

I'm happy!

I'm wonderful today!

I'm wonderful today!

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

I'm tired!

I'm tired!

I'm bored!

I'm bored!

I'm okay!

I'm okay!

I'm angry!

I'm angry!

I'm very sad today!

I'm very sad today!

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

I'm great!

I'm great!

I'm fine!

I'm fine!

I'm okay!

I'm okay!

I'm happy!

I'm happy!

I'm wonderful today!

I'm wonderful today!

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

Hello, How are you?

I'm very well today!

I'm very well today!