Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

If You Are Happy

(Nếu như bạn hạnh phúc)

 

      Một số từ mới các em cần nhớ trong bài hát If you are happy

         hands bàn tay               facekhuôn mặt                footbàn chân

clap  vỗ tay                   stompdậm chân                shouthét lớn

 Vậy là các em đã biết hết những từ mới rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy hát bài If You Are Happy nhé!

 
Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

If You Are Happy

If you're happy, and you know it clap your hands

If you're happy, and you know it clap your hands

Clap! Clap!

Clap! Clap!

If you're happy, and you know it clap your hands

If you're happy, and you know it clap your hands

Clap! Clap!

Clap! Clap!

If you're happy, and you know it then, your face will surely show it

If you're happy, and you know it then, your face will surely show it

If you're happy, and you know it clap your hands

If you're happy, and you know it clap your hands

Clap! Clap!

Clap! Clap!

If you're happy, and you know it stomp your feet

If you're happy, and you know it stomp your feet

Stomp! Stomp!

Stomp! Stomp!

If you're happy, and you know it stomp your feet

If you're happy, and you know it stomp your feet

Stomp! Stomp!

Stomp! Stomp!

If you're happy, and you know it then, your face will surely show it

If you're happy, and you know it then, your face will surely show it

If you're happy, and you know it stomp your feet

If you're happy, and you know it stomp your feet

Stomp! Stomp!

Stomp! Stomp!

If you're happy, and you know it shout “hurray!”

If you're happy, and you know it shout “hurray!”

Hurray

Hurray

If you're happy, and you know it shout “hurray!”

If you're happy, and you know it shout “hurray!”

Hurray

Hurray

If you're happy, and you know it then, your face will surely show it

If you're happy, and you know it then, your face will surely show it

If you're happy, and you know it shout “hurray!”

If you're happy, and you know it shout “hurray!”

Hurray

Hurray

If you're happy, and you know it do all three

If you're happy, and you know it do all three

Clap! Stomp! Hurray!

Clap! Stomp! Hurray!

If you're happy, and you know it do all three

If you're happy, and you know it do all three

Clap! Stomp! Hurray!

Clap! Stomp! Hurray!

If you're happy, and you know it then, your face will surely show it

If you're happy, and you know it then, your face will surely show it

If you're happy, and you know it do all three

If you're happy, and you know it do all three

Clap! Stomp! Hurray!

Clap! Stomp! Hurray!