Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Months of the year

(Các tháng trong năm)

 

  Một năm thì có mấy tháng các em? Có 12 tháng phải không nào?

Chúng ta liệt kê ra thử nhé!

     (tháng một)          (tháng hai)           (tháng ba)           (tháng tư)          (tháng năm)         (tháng sáu)            

    (tháng bảy)          (tháng tám)         (tháng chín)       (tháng mười)    (tháng mười một) (tháng mười hai)   

  Vậy là chúng ta đã biết tất cả 12 tháng trong năm rồi phải không các em. Bây giờ chúng ta cùng nhau hát

bài Months of the year​ thôi nào!

 
Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Months of the year

January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December

January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December

These are months of year

These are months of year

January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December

January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December

These are months of year

These are months of year

January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December

January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December

These are your twelve months of the year

These are your twelve months of the year

January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December

January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December

These are months of year

These are months of year

January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December

January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December

These are months of year

These are months of year

These are months of year

These are months of year

These are months of year

These are months of year