Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

On, In, Under, By

(Bên trên, Bên trong, Bên dưới, Bên cạnh)

 

Trong bài hát này các em cần nhớ một số giới từ sau:

            On bên trên

                        Inbên trong

            Under bên dưới

                        By bên cạnh

     ngoài ra chúng ta còn có một số giới từ khác như:

                     

in front of (phía trước)   behind (phía sau)      next to (bên cạnh)          between (ở giữa)                near (gần),...

Khi các em muốn hỏi cái gì (hay con gì) đang ở đâu thì ta dùng cấu trúc câu:

                                                                                                      Where is + tên vật cần hỏi?

Ví dụ: Where is the spider? (con nhện thì ở đâu?)

          The spider is on the box (con nhện ở trên cái hộp)

Nào chúng ta hãy nghe bài hát On In Under By thôi !!!

 
Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

On, In, Under, By

On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by

On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by

Where is the spider?

Where is the spider?

On

On

On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by

On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by

Where is the spider?

Where is the spider?

In

In

On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by

On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by

Where is the spider?

Where is the spider?

Under

Under

On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by

On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by

Where is the spider?

Where is the spider?

By

By

On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by

On, in, under, by. On, in, under, by. On, in, under, by

Bye bye

Bye bye