Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Wake up

(Thức dậy)

 

      Trong bài hát Wake up các em cần chú ý một số mẫu câu sau đây

                Wake up (thức dậy)

           Shake a leg (lắc cái chân)

                Get out of bed (bước xuống giường)

           What time is it? (mấy giờ rồi) mẫu câu này các em dùng để hỏi về thời gian

                It’s six o’clock (6 giờ) đây là câu trả lời cho câu hỏi về thời gian. 

cấu trúc chung của câu trả lời dạng câu hỏi về thời gian là: It is + thời gian nhất định

*lưu ý:  quarter (15 phút), half (30 phút)

               past (hơn), to (kém), o'clock (giờ đúng)

Ví dụ: bây giờ là 7 giờ   thì các em sẽ nói It is seven o'clock

          bây giờ là 7 giờ 5 phút thì các em sẽ nói It is five past seven

          bây giờ là 7 giờ 15 phút thì các em sẽ nói It is quarter past seven

          bây giờ là 2 giờ 25 phút thì các em sẽ nói It is twenty five past two

          bây giờ là 7 giờ 30 phút thì các em sẽ nói It is half past seven

          bây giờ là 5 giờ 45 phút thì các em sẽ nói It is quarter to six

          bây giờ là 1 giờ 50 phút thì các em sẽ nói It is ten to two

Nào chúng ta cùng hát bài Wake up lớn lên nhé !

 
Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Wake up

Wake up! Wake up! Shake a leg. Get out of bed

Wake up! Wake up! Shake a leg. Get out of bed

Wake up! Wake up! Please Mum! Please Mum!

Wake up! Wake up! Please Mum! Please Mum!

Ten more minutes. What time is it?

Ten more minutes. What time is it?

Please Mum! Please Mum!

Please Mum! Please Mum!

Tick tock. Tick tock. Look at the clock

Tick tock. Tick tock. Look at the clock

Tick tock. Tick tock. It’s six o’clock

Tick tock. Tick tock. It’s six o’clock

Wake up! Wake up! Shake a lag. Get out of bed

Wake up! Wake up! Shake a lag. Get out of bed

Wake up! Wake up! Please Mum! Please Mum!

Wake up! Wake up! Please Mum! Please Mum!

Ten more minutes. What time is it?

Ten more minutes. What time is it?

Please Mum! Please Mum!

Please Mum! Please Mum!

Tick tock. Tick tock. Look at the clock

Tick tock. Tick tock. Look at the clock

Tick tock. Tick tock. It’s six o’clock

Tick tock. Tick tock. It’s six o’clock