Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

What's the weather like today?

(Thời tiết hôm nay như thế nào?)

 

  Trong bài hát này các em sẽ học được cách hỏi về thời tiết   What is the weather like today?

           câu trả lời sẽ là   It’s a sunny(trời nắng)

                                       It’s a cloudy (trời nhiều mây)

                                 It’s a windy (trời gió)

                                       It’s a rainy(trời mưa)

                               It’s a snowy (trời có tuyết)

      Các em đã nắm bắt được một số từ mới của bài hát này rồi. Nào bây giờ chúng ta cùng hát bài What's the

weather like today? sau đây thôi!

 
Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

What's the weather like today?

Whats the weather? Whats the weather? Like today, like today?

Whats the weather? Whats the weather? Like today, like today?

Look outside the window. Look outside the window

Look outside the window. Look outside the window

Can you say? Can you say?

Can you say? Can you say?

It’s a sunny. It’s a sunny.

It’s a sunny. It’s a sunny.

Sunny day. Sunny day.

Sunny day. Sunny day.

Go out in the sunshine. Go out in the sunshine.

Go out in the sunshine. Go out in the sunshine.

Play play play play play play.

Play play play play play play.

It’s a cloudy. It’s a cloudy.

It’s a cloudy. It’s a cloudy.

Cloudy day. Cloudy day.

Cloudy day. Cloudy day.

Better get a sweater. Better get a sweater.

Better get a sweater. Better get a sweater.

If it’s cold. If it’s cold.

If it’s cold. If it’s cold.

It’s a windy. It’s a windy.

It’s a windy. It’s a windy.

Windy day. Windy day.

Windy day. Windy day.

Let’s fly a kite now. Let’s fly a kite now.

Let’s fly a kite now. Let’s fly a kite now.

Fly is high. Fly is high.

Fly is high. Fly is high.

It’s a rainy. It’s a rainy.

It’s a rainy. It’s a rainy.

Rainy day. Rainy day.

Rainy day. Rainy day.

Better get a raincoat. Better get a raincoat.

Better get a raincoat. Better get a raincoat.

It’s so wet. It’s so wet.

It’s so wet. It’s so wet.

It’s a snowy. It’s a snowy.

It’s a snowy. It’s a snowy.

Snowy day. Snowy day.

Snowy day. Snowy day.

Let’s you go with mackintosh. Let’s you go with mackintosh

Let’s you go with mackintosh. Let’s you go with mackintosh

Brrrr….Brrr

Brrrr….Brrr

Whats the weather? Whats the weather? Like today, like today?

Whats the weather? Whats the weather? Like today, like today?

Look outside the window. Look outside the window

Look outside the window. Look outside the window

Can you say? Can you say?

Can you say? Can you say?