Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 1: Hello

(Xin chào)

 

Trong đoạn phim sau, các em gặp một số câu liên quan đến chào hỏi.

          Hello : xin chào

                    Hi: chào

          Good morning: chào buổi sáng

                How are you? Bạn có khỏe không?

Câu trả lời:   Fine: tớ khỏe

         hoặc:   Fine, thank you! Khỏe, cảm ơn!

Các em có thể gắn kèm theo tên của người cần chào hỏi vào sau từ để chào hỏi như: Hello, hay là Hi,....

Ví dụ: Hello Donald: xin chào Donald

                    Hi Daisy: chào Daisy

          Hi Minnie: chào Minnie

                    Hello Mickey: xin chào Mickey

          Good morning Pluto: chào buổi sáng Pluto

                    Hello Alladin: chào Alladin

Bây giờ chúng ta cùng xem phim nhé!

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!