Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

The Golden Ax

(Chiếc rìu vàng)

 

      Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé nhà quá nghèo, cha mẹ không nuôi nổi phải cho cậu đi ở đợ cho nhà địa

chủ. Cậu bé làm lụng từ sáng đến tối mịt, hết việc này tới việc nọ, chẳng giây phút nào ngơi nghỉ nhưng nhà chủ

vẫn mắng nhiếc, đánh đập, bảo cậu là đồ lười nhát. Một hôm, nhà chủ sai cậu lên núi kiếm củi, lúc đi qua chiếc cầu

độc mộc, cậu bé vô ý đánh rơi chiếc rìu sắt xuống suối, con suối đó nước vừa sâu, vừa chảy xiết, vật gì rơi xuống

chỉ có mất tăm nhưng không còn rìu thì làm sao mà đốn củi, rồi nhà chủ sẽ đánh chửi cậu không cho ăn ngủ nữa,

nghĩ thế cậu bé khóc nức nở...

      Nội dung cụ thể như thế nào, các em xem nhé!

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

The Golden Ax

It is a hot summer’s day. A Woodcutter is cutting wood in the forest.

It is a hot summer’s day. A Woodcutter is cutting wood in the forest.

It is very hot today. (He wipes his forehead).

It is very hot today. (He wipes his forehead).

But I must cut more wood. My mother is very sick.

But I must cut more wood. My mother is very sick.

I must buy her some medicine.

I must buy her some medicine.

The woodcutter is busy cutting wood.

The woodcutter is busy cutting wood.

Suddenly, his ax slips from his hands and goes flying into a nearby pond.

Suddenly, his ax slips from his hands and goes flying into a nearby pond.

Oh, no! My ax fell into the pond!

Oh, no! My ax fell into the pond!

That was my only ax! I still have to cut more wood.

That was my only ax! I still have to cut more wood.

What shall I do? My poor mother!

What shall I do? My poor mother!

The Woodcutter sits near the pond and just stares into the water. Then he starts to cry.

The Woodcutter sits near the pond and just stares into the water. Then he starts to cry.

Young man, why are you crying?

Young man, why are you crying?

My ax fell in the pond. It was my only ax.

My ax fell in the pond. It was my only ax.

I can’t get it out.

I can’t get it out.

You are crying because of an ax?

You are crying because of an ax?

No. I am crying because of my poor mother.

No. I am crying because of my poor mother.

I have to cut a lot of wood to buy my mother’s medicine.

I have to cut a lot of wood to buy my mother’s medicine.

But without my ax. I can’t cut any wood.

But without my ax. I can’t cut any wood.

Hmmm…

Hmmm…

Well then, I shall find your ax. Just wait here.

Well then, I shall find your ax. Just wait here.

The Spirit disappears into the pond for a few minutes and comes out with a shiny ax.

The Spirit disappears into the pond for a few minutes and comes out with a shiny ax.

Is this your ax?

Is this your ax?

No, sir. That is not my ax.

No, sir. That is not my ax.

That ax is made of gold.

That ax is made of gold.

Are you sure? Look again!

Are you sure? Look again!

Yes, I am very sure. That is not my ax.

Yes, I am very sure. That is not my ax.

Wait again. I will be back.

Wait again. I will be back.

The Spirit disappears into the pond again and comes back with another ax.

The Spirit disappears into the pond again and comes back with another ax.

Is this your ax?

Is this your ax?

No, no! That is not my ax, either.

No, no! That is not my ax, either.

That is a silver ax. My ax is not made of silver.

That is a silver ax. My ax is not made of silver.

Look carefully!

Look carefully!

My ax is made of iron. That one is not mine.

My ax is made of iron. That one is not mine.

I am very sorry.

I am very sorry.

This time I will get the right one. Please wait.

This time I will get the right one. Please wait.

The Spirit disappears again and comes back with an iron ax.

The Spirit disappears again and comes back with an iron ax.

Is this ax yours?

Is this ax yours?

Oh, yes, yes! That is mine! That is my iron ax.

Oh, yes, yes! That is mine! That is my iron ax.

You have found it at last. Thank you so much.

You have found it at last. Thank you so much.

I shall always be grateful.

I shall always be grateful.

Hum…

Hum…

You are an honest man and a devoted son.

You are an honest man and a devoted son.

I shall give you all three axes.

I shall give you all three axes.

Take them and go home now. Take good care of your mother.

Take them and go home now. Take good care of your mother.

I will. Do not worry.

I will. Do not worry.

And thank you again.

And thank you again.

The Woodcutter goes back to the village and on his way home meets another Woodcutter.

The Woodcutter goes back to the village and on his way home meets another Woodcutter.

Hello, there.

Hello, there.

Hello.

Hello.

The other Woodcutter sees the golden and silver axes. He looks very surprised and becomes curious.

The other Woodcutter sees the golden and silver axes. He looks very surprised and becomes curious.

Where did you get those golden and silver axes?

Where did you get those golden and silver axes?

They must be very expensive. You are a rich man.

They must be very expensive. You are a rich man.

I was a poor man, too.

I was a poor man, too.

But a Spirit came out of the pond and gave them to me.

But a Spirit came out of the pond and gave them to me.

What do you mean? Tell me more, please.

What do you mean? Tell me more, please.

Well, I was chopping wood. Then my ax fell into the pond.

Well, I was chopping wood. Then my ax fell into the pond.

A Spirit came out of the pond and gave these axes to me.

A Spirit came out of the pond and gave these axes to me.

Where is that pond? Please tell me!

Where is that pond? Please tell me!

It’s in the woods.

It’s in the woods.

Okay. Thanks! I shall do the same.

Okay. Thanks! I shall do the same.

I don’t think that is a good idea. But good luck!

I don’t think that is a good idea. But good luck!

The other Woodcutter goes into the forest and finds the pond.

The other Woodcutter goes into the forest and finds the pond.

He pretends to be chopping wood and throws his ax in the pond on purpose.

He pretends to be chopping wood and throws his ax in the pond on purpose.

Now, I’ll throw my ax in the pond. Whee!

Now, I’ll throw my ax in the pond. Whee!

Spirit appears.

Spirit appears.

Did you drop an ax in my pond?

Did you drop an ax in my pond?

Yes, I did! Please help me! Find my ax for my!

Yes, I did! Please help me! Find my ax for my!

Just wait here. I will find your ax.

Just wait here. I will find your ax.

The Spirit disappears as before and comes out with three axes.

The Spirit disappears as before and comes out with three axes.

Is this golden ax yours?

Is this golden ax yours?

Oh, yes! That is mine! Thank you for finding it!

Oh, yes! That is mine! Thank you for finding it!

Please give it to me now!

Please give it to me now!

Are you sure? Look again.

Are you sure? Look again.

Of course, I am sure. That is my ax.

Of course, I am sure. That is my ax.

The Spirit shows him another ax.

The Spirit shows him another ax.

Then how about this ax? Is this silver ax yours, too?

Then how about this ax? Is this silver ax yours, too?

Oh my goodness! That is also my ax. Give it to me.

Oh my goodness! That is also my ax. Give it to me.

This silver ax is yours? Then how about this iron ax?

This silver ax is yours? Then how about this iron ax?

The Spirit shows the other Woodcutter his real ax.

The Spirit shows the other Woodcutter his real ax.

No, no! That is not my ax.

No, no! That is not my ax.

You can have that ax, old man.

You can have that ax, old man.

My axes are only made of gold and silver. Give me my axes!

My axes are only made of gold and silver. Give me my axes!

Suddenly, the whole forest turns dark, and thunder and lightening strikes.

Suddenly, the whole forest turns dark, and thunder and lightening strikes.

Go back to your village!

Go back to your village!

You are a greedy man and also a terrible liar!

You are a greedy man and also a terrible liar!

Go home now before you are punished!

Go home now before you are punished!

Oh, no! Please forgive me!

Oh, no! Please forgive me!

At least give back my iron ax!

At least give back my iron ax!

The Spirit disappears into the pond without saying another word.

The Spirit disappears into the pond without saying another word.

I won’t be greedy again! Please come back!

I won’t be greedy again! Please come back!

Give me back my iron ax.

Give me back my iron ax.

The other Woodcutter kept pleading, but the spirit didn’t come back. It was too late.

The other Woodcutter kept pleading, but the spirit didn’t come back. It was too late.

Now I have nothing.

Now I have nothing.

What shall I do? Boo-hoo…

What shall I do? Boo-hoo…