Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

The Town Mouse and the Country Mouse

(Chuột nhà quê, chuột thành thị)

 

      Ở thành phố có một chú chuột thành phố lịch sự, và làng quê có một cậu chuột thật thà, chất

phác. Một ngày nọ, chuột thành phố xúng xính trong bộ quần áo đẹp về quê dã ngoại…

      Chuột thành phố gặp chuột nhà quê, chuột nhà quê mời chuột thành phố về nhà chơi và ăn cơm,

chuột thành phố nhìn tô canh lèo tèo thì lấy làm nhạc nhiên và coi thường, bèn rủ chuột nhà quê lên

thành phố…

      Chuột nhà quê theo chuột thành phố vào một kho lương thực toàn cao lương mĩ vị, nhưng chú

chuột nhà quê vì không quen nên rất mực hoảng sợ khi đang ăn phải chạy trốn khỏi con người và

một con mèo ghê ghớm, bèn từ giã chuột thành phố và đi về quê…

      Các bé xem nội dung như thế nào nhé!

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

The Town Mouse and the Country Mouse

Once upon a time there lived two mice, Town Mouse and Country Mouse.

Once upon a time there lived two mice, Town Mouse and Country Mouse.

One day Town Mouse visited Country Mouse.

One day Town Mouse visited Country Mouse.

“Hello, Country Mouse!” “Hello, my friend!”

“Hello, Country Mouse!” “Hello, my friend!”

“Thanks for inviting me.” “You’re welcome. Come in.”

“Thanks for inviting me.” “You’re welcome. Come in.”

They went to the kitchen. There was a lot of food.

They went to the kitchen. There was a lot of food.

“Have some more.”

“Have some more.”

“It’s very nice, but no, thank you.”

“It’s very nice, but no, thank you.”

Town Mouse didn’t like it very much.

Town Mouse didn’t like it very much.

Country Mouse showed Town Mouse his bed.

Country Mouse showed Town Mouse his bed.

“You can have my bed tonight.” “Oh, thank you.”

“You can have my bed tonight.” “Oh, thank you.”

“Good night.”

“Good night.”

“It’s very dark here. And it’s very quiet.”

“It’s very dark here. And it’s very quiet.”

Town Mouse couldn’t sleep well.

Town Mouse couldn’t sleep well.

The next morning, they went for a walk in the country.

The next morning, they went for a walk in the country.

Soon Town Mouse got tired.

Soon Town Mouse got tired.

“Look! What is that?” “It’s a cow. Moo!”

“Look! What is that?” “It’s a cow. Moo!”

“What is this?” “It’s an apple tree.”

“What is this?” “It’s an apple tree.”

The mice sat down and ate.

The mice sat down and ate.

“It’s very strange here. I like the town better.”

“It’s very strange here. I like the town better.”

“Why?”

“Why?”

“Because it isn’t dark at night and there’s a lot to see.”

“Because it isn’t dark at night and there’s a lot to see.”

“Let’s go there.” “Yes, come with me.”

“Let’s go there.” “Yes, come with me.”

The mice went to Town Mouse’s house.

The mice went to Town Mouse’s house.

“What a lot of people! And what a lot of noise!”

“What a lot of people! And what a lot of noise!”

“Oh, it’s good to be home. Come in.”

“Oh, it’s good to be home. Come in.”

Town Mouse showed Country Mouse his bed.

Town Mouse showed Country Mouse his bed.

“You can have my bed tonight.” “Thank you.”

“You can have my bed tonight.” “Thank you.”

“Good night.”

“Good night.”

“It isn’t dark here. And it’s very noisy.”

“It isn’t dark here. And it’s very noisy.”

Country Mouse couldn’t sleep well.

Country Mouse couldn’t sleep well.

The next morning, Country Mouse was very hungry and tired.

The next morning, Country Mouse was very hungry and tired.

“Come on! Let’s get some food.”

“Come on! Let’s get some food.”

“Look! Cheese! It smells good!”

“Look! Cheese! It smells good!”

“Stop! Don’t touch that! It’s a trap.”

“Stop! Don’t touch that! It’s a trap.”

“A trap? Oh, no!” “Meow!”

“A trap? Oh, no!” “Meow!”

“What’s that?”

“What’s that?”

“It’s a cat. He want to eat us.”

“It’s a cat. He want to eat us.”

“Let’s run!”

“Let’s run!”

Country Mouse decided to leave town.

Country Mouse decided to leave town.

“It’s strange here. I like the country better.”

“It’s strange here. I like the country better.”

“We like different things.”

“We like different things.”

“Take care, my friend.” “See you, Country Mouse.”

“Take care, my friend.” “See you, Country Mouse.”

Country Mouse went back home.

Country Mouse went back home.

“Oh, it’s good to be home.”

“Oh, it’s good to be home.”

Country Mouse was happy.

Country Mouse was happy.