Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

What are they doing?

(họ đang làm gì)

 

     Trong bài học này các em sẽ gặp câu hỏi What are they doing? dạng câu hỏi này dùng để

hỏi ai đang làm gì

và các em dùng cấu trúc câu  S + be(am/is/are) + V_ing + O để trả lời cho câu hỏi trên.

Đây là cấu trúc câu của thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những hành động đang diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ: What is he doing? (anh ấy thì đang làm gì?)

          He is watching Tivi (anh ấy thì đang xem Tivi)

Trong đó:

                  S: Subject hay còn gọi là Chủ ngữ của câu

                  be: Động từ này được chia thành am, is hoặc are tùy theo chủ ngữ

                  V: Verb (động từ)

                  O: Object (tân ngữ)

Ví dụ: He is watching TV   (anh ấy đang xem tivi)

         S   be  V_ing     O

Các em đã nắm được tình huống của bài học này chưa? nào chúng ta cùng xem và học qua đoạn video sau nhé

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!