Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Slow Click Final

 

 

     Slow Click Final là một game được xây dựng hoàn chỉnh và đầy đủ các kỹ năng nhằm giúp học sinh tự tin trong giao tiếp. Trong game này có ba game nhỏ dành cho ba kỹ năng khác nhau, các em muốn hoàn thiện về kỹ năng nghe thì chọn game Sound, các em muốn hoàn thiện về kỹ năng đọc hiểu thì chọn game Text, các em muốn hoàn thiện về vốn từ thì chọn game Name.

     Game kỹ năng trong bài học này của mình là Body hay Hopital nhé các em. hãy Click chọn một trong hai game này nhé! 

 

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới có thể xem phần này!