Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

First day

(ngày đầu tiên)

 

Các em nghe bạn Bob và Freddie nói như thế nào khi mới gặp nhau lần đầu tiên.

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!