Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 1: Indefinite Articles

(Mạo từ bất định)

 

     Mạo từ trong tiếng Anh là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng mạo từ bất định a, an để đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định được

Mạo từ bất định

 + A đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm

Ví dụ: a game (một trò chơi); a boat (một chiếc tàu thủy)

* Lưu ý: Mạo từ A còn có thể đứng trước một nguyên âm nhưng có âm là phụ âm

- a university (một trường đại học); a year (một năm); a European (một người Âu)

 + An đứng trước một nguyên âm hoặc một âm câm

Ví dụ: an egg (một quả trứng); an ant (một con kiến)

          an honour (một niềm vinh dự); an hour (một giờ đồng hồ)

 + An cũng đứng trước các mẫu tự đặc biệt đọc như một nguyên âm

Ví dụ: an SOS (một tín hiệu cấp cứu); an MSc (một thạc sĩ khoa học), an X-ray (một tia X)

      Cách dùng mạo từ bất định

 Cách 1. Trước một danh từ số ít đếm được

Ví dụ:   We need a microcomputer (Chúng tôi cần một máy vi tính)

            He eats an ice-cream (Anh ta ăn một cây kem)

 Cách 2. Trước một danh từ làm bổ túc từ (kể cả danh từ chỉ nghề nghiệp)

Ví dụ:  It was a tempest (Đó là một trận bão dữ dội)

           She'll be a musician (Cô ta sẽ là một nhạc sĩ)

Cách 3. Trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định

Ví dụ:  a lot (nhiều); a couple (một cặp/đôi); a third (một phần ba)

           a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a quarter (một phần)

Lưu ý

 a cũng được dùng trước half (nửa, rưỡi), khi half theo sau một số nguyên vẹn.

Chẳng hạn, 2 1/2 kilos = two and half kilos hoặc two kilos and a half (hai kí rưỡi), nhưng1/2 Kg = half a kilo (nửa kí) [không có a trước half].

     Những trường hợp không dùng mạo từ bất định

Trường hợp 1. Trước danh từ số nhiều

 A/An không có hình thức số nhiều. Vì vậy, số nhiều của a catcats và của an appleapples .

 Trường hợp 2. Trước danh từ không đếm được

Ví dụ:

 - He gave us good advice (Ông ta cho chúng tôi những lời khuyên hay)

- I write on paper (Tôi ghi trên giấy)

Các em xem đoạn Video sau để sử dụng mạo từ A/An cho đúng nhé...

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 1: Indefinite Articles

A apple an day keeps the doctor away

A apple an day keeps the doctor away

What’s happen, rainbow?

What’s happen, rainbow?

Oh, you remember?

Oh, you remember?

How right must say this proverb?

How right must say this proverb?

Yes, it is.

Yes, it is.

An apple a day keeps the doctor away

An apple a day keeps the doctor away

Rainbow, do you know

Rainbow, do you know

Why we say ‘an apple’ and not ‘a apple’?

Why we say ‘an apple’ and not ‘a apple’?

No? I tell you why

No? I tell you why

‘a’ and ‘an’ are called articles

‘a’ and ‘an’ are called articles

They are INDEFINITE ARTICLES

They are INDEFINITE ARTICLES

‘a’ or ‘an’ means one

‘a’ or ‘an’ means one

They are used in place of one

They are used in place of one

This is one boy. We say : This is a boy

This is one boy. We say : This is a boy

So we say: A girl, A table, A goat, A zebra, A parrot

So we say: A girl, A table, A goat, A zebra, A parrot

Hey! Rainbow

Hey! Rainbow

What is that?

What is that?

A aeroplane

A aeroplane

No, we say an aeroplane

No, we say an aeroplane

You remember the 5 vowels. A, E, I, O, U.

You remember the 5 vowels. A, E, I, O, U.

We use ‘an’ before word begin with vowel sound.

We use ‘an’ before word begin with vowel sound.

So, if any words begin with vowel sound

So, if any words begin with vowel sound

We use the Indefinite Articles

We use the Indefinite Articles

An inkpot, an umbrella, an egg

An inkpot, an umbrella, an egg

You look happy Rainbow?

You look happy Rainbow?

Oh, you understood the different.

Oh, you understood the different.

Yes, the Indefinite Article ‘an’

Yes, the Indefinite Article ‘an’

is use before words begin with vowel sound

is use before words begin with vowel sound

The Indefinite Article ‘a’

The Indefinite Article ‘a’

is used before words begin with consonant sound

is used before words begin with consonant sound

Let do an activity

Let do an activity

You hear that? We said an activity

You hear that? We said an activity

The word activity begin with a vowel sound

The word activity begin with a vowel sound

Fill in the blank with correct Indefinite Articles

Fill in the blank with correct Indefinite Articles

_____house ------------__a__house

_____house ------------__a__house

_____lady -------------__a__lady

_____lady -------------__a__lady

_____ice-cream------__an__ice cream

_____ice-cream------__an__ice cream

_____ox --------------__an__ox

_____ox --------------__an__ox

_____clown ----------__a__clown

_____clown ----------__a__clown

_____igloo ----------__an__igloo

_____igloo ----------__an__igloo

Very good!

Very good!

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới có thể xem phần này!