Anh văn thiếu nhi - Anh văn Trẻ em

Hỗ trợ online

Hotline:
02862707677

Bài 5: Shapes

(Các dạng hình học)

 

Trong bài này các em sẽ biết được các dạng hình học, qua đó dễ dàng tư duy những bài toán hình

Bạn phải là "Học viên Trung Tâm Anh Ngữ Thần Đồng Việt" mới xem được Video!

Bài 5: Shapes

Look at different shapes.

Look at different shapes.

Circle, oval, square, rectangle, triangle, star.

Circle, oval, square, rectangle, triangle, star.

Shapes and colors.

Shapes and colors.

A blue circle, a green square, a red triangle, a pink rectangle.

A blue circle, a green square, a red triangle, a pink rectangle.

Look at the more shapes.

Look at the more shapes.

Diamond, heart, cube, pentagon, pyramid.

Diamond, heart, cube, pentagon, pyramid.

Look at the different shapes around us.

Look at the different shapes around us.

Triangle, the Eiffel Tower is shape like a triangle.

Triangle, the Eiffel Tower is shape like a triangle.

Oval, an egg is shape like an oval.

Oval, an egg is shape like an oval.

Pyramid, the Pyramids of Egypt are shape like pyramid.

Pyramid, the Pyramids of Egypt are shape like pyramid.

Circle, a clock is shape like a circle.

Circle, a clock is shape like a circle.